l
 

               Privacy statement KNV EHBO afdeling Veen.Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling Veen verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

 

Privacy statement

In het privacystatement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KNV EHBO afdeling Veen via het ledenadministratiesysteem DLA van de KNV EHBO. Het privacy statement is terug te vinden op www.koninklijke-ehbo.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·        Voor- en achternaam

·        Geslacht

·        Geboortedatum

·        Adresgegevens

·        Telefoonnummer

·        E-mailadres

·        Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·        Het afhandelen van uw betaling, voor lidmaatschap, voor cursussen, of verleende diensten

·        Om u te kunnen bellen of e-mailen of per post te informeren indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

·        Om u te informeren over wijzigingen van onze dienstenverleningen. Zoals nieuwe cursussen en data van herhalingslessen

·        Om diensten bij u te kunnen leveren

·        Om vrijwilligers te werven voor het posten als EHBO-er bij evenementen

 

Lidmaatschapsregistratie

De lidmaatschapsregistratie verloopt via www.ehboveen.nl. De gegevens worden via een webformulier in een beveiligde database op de webserver bewaard. Alleen de secretaris en webmasters hebben inzicht in deze gegevens. Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in de DLA en wordt de informatie vanuit het webformulier op de webserver van de afdeling verwijderd. Voor de DLA: zie het privacystatement op www.koninklijke-ehbo.nl.

 

Inschrijfformulieren voor cursus of workshops op papier of de website

Voor het aanvragen van de inzet van EHBO-ers bij een evenement worden uw persoons-gegevens verzameld om u te kunnen informeren met betrekking tot uw aanvraag.

Verder kunt u via de website een bericht sturen aan het secretariaat, waarbij we uw persoonsgegevens vragen om op uw vraag of bericht te kunnen reageren.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger of ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@ehboveen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Gebruik van andere systemen dan DLA en bovengenoemd, bijvoorbeeld voor de financiën, cookies op de website en een e-mailnieuwsbrief

Om de financiële administratie te voeren vullen leden een doorlopende SEPA-machtiging in. Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving fysiek bewaard en machtigingsgegevens worden geregistreerd in ons boekhoudsysteem Speedbalance.

 

(Hard-copy) ledenlijsten

Bij iedere lesavond is er een presentielijst met namen, waarop de aanwezigheid wordt genoteerd. Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het bestuurslid dat die avond aanwezig is en worden in een afgesloten ruimte bewaard. De contactlijsten worden na afloop van een seizoen bewaard door de secretaris om aan de eisen van Het Oranje Kruis voor verlenging van de diploma’s en certificaten te voldoen.

 

Omgang met beeldmateriaal (foto's, video) van leden

Wij maken foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van onze afdeling en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende lid. Toestemming is altijd in te trekken.

 

Communicatie over privacybeleid (hoe worden leden geïnformeerd?)

Het privacybeleid van KNV EHBO afdeling Veen is terug te vinden via www.afdeling.nl en op te vragen via het secretariaat op info@ehboveen.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via info@ehboveen.nl.  KNV EHBO afdeling Veen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

·        Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

·        Al onze mail zal via TLS verlopen (voorheen SSL) om uw persoonsgegevens te beveiligen.

·        Tweestapsverificatie om de opslag van uw persoonsgegevens te beveiligen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van onze afdeling) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KNV EHBO afdeling Veen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De gegevens van oud-leden worden als het kan uiterlijk aan het eind van het lopende seizoen verwijderd bij opzegging van het lidmaatschap door een lid. Voor een aantal gegevens geldt dat deze langer bewaard als gevolg van wettelijke verplichtingen.
Als vereniging zijn we wettelijk verplicht om de jaaradministratie 7 jaar te bewaren en dat houdt in dat de adresgegevens van de oud-leden maximaal net zo lang bewaard worden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op www.ehboveen.nl worden cookies gebruikt voor het functioneren van de website en het meten van bezoekersstromen (analytics).

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert KNV EHBO afdeling Veen binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via secretariaat@ehboveen.nl 

E-mailen
Map