EHBO cursus

 

Het is ieder seizoen mogelijk om een cursus Eerste Hulp Verlener te volgen, bij voldoende aanmeldingen, deelname is vanaf 16 jaar.

De cursus bestaat uit ongeveer 12 lesavonden en wordt afgesloten met een examen.

 

Het examen wat afgenomen gaat worden is conform de richtlijnen van het Oranje Kruis.

Het diploma is twee jaar geldig, door jaarlijks de herhaallessen te volgen blijft het diploma geldig.

 

Let op! Let op! Let op!

Wist u dat veel zorgverzekeraars onze EHBO-cursus vergoeden?

Veel zorgverzekeraars vinden preventie erg belangrijk voor haar verzekerden. Voorkómen is immers beter dan genezen!

Het volgen van een EHBO-cursus is daarom belangrijk en dat vinden ook veel verzekeraars. Niet alleen weet u dan beter wat u moet doen bij een ongeluk, u kunt met die kennis ook erger voorkomen. En zelfs levens redden!

 


 

 


Wanneer

Wat
Waar

18-09-2019

V

t'Dorpshuis

23-10-2019

V

t'Dorpshuis

20-11-2019

V

t'Dorpshuis

18-12-2019

V

t'Dorpshuis

15-01-2020

V

t'Dorpshuis

19-02-2020


t'Dorpshuis

18-03-2020


t'Dorpshuis

22-04-2020


t'Dorpshuis

29-04-2020

Leden vergadering

t'Dorpshuis

 


                                       

 

Onze lesavond is op woensdag (volgens rooster) van 20:00 tot 22:00 uur.

Locatie: Dorps huis Veen

              Groenweg 2

              4264RN Veen